dinsdag 12 februari 2008

Hoeksteen van de samenleving

Op de hoek van de samenleving constateren wij steeds vaker schuimbekkende verworpenen der aarde die zich er kronkelend om een oude lantaarnpaal van gewissen dat het einde der tijden helemaal niet zo dichtbij is als in oude tijden wel werd aangenomen. De slinkse wijze waarop zij door een beknopt territorium sluipen duidt erop dat we hier te maken hebben met gegrilde stokpaardjes in romige uiensaus. Dat stond tenminste op de kaart vermeld onder de verloren voorwerpen. Blijft natuurlijk de vraag over of hier tranen bij gelaten moeten worden of dat dat beschouwd wordt als een publieke drang tot genoegzaam blind staren op blinde muren waar verlegen bloempjes tegen groeien. De hoeken zijn ondertussen bekleed met een zachte stof vermengd met schuimrubber om pijnlijke aanvaringen te voorkomen en pleisters op wonden van zachte heelmeesters te plakken. Die blijven toch niet zitten. Waarvan akte. Tot wederopstanding van villein schertsende mengsels van ei met gebarsten voegen.

dinsdag 5 februari 2008

Rare associaties

Ja, het zijn vreemde associaties wanneer lang staartige wezens gecombineerd de wegen doorkruisen zonder gebit. Absoluut de moeite waard om niet meer of minder uit elkaar te rukken, zou ik beweren ware het niet dat vloeisels zoals hierin geproduceerd waarachtige bliksems teweeg brengen. En vele dank voor ingetogen en toch licht opgelaten promotionele gedachten. En actie is inderdaad hemels zoals het klokje thuis steeds sneller ratelde.

Ik groet u hierbij weer met gepeperde munten gedrenkt in een bedje van sinaaspitten,

Cyrilius de waarachtige

zondag 3 februari 2008

Natte tongen beweren het tegenovergestelde

Onderzoek door de universiteit van Wisconsin heeft beloofd dat er in stuivende klinkspanen drie meter watervloed geoorloofd is. Tot de fnuikende poliklinieken van de voortstuwing in vrije val, droogt de aardbeiencultuur van groene huismijten meer dan wat er vriendelijk doch dringend wordt aanbevolen voor ongeoefende straatjochies. Breiden zij hun territorium uit in de richting van vlasvelden, dan blijkt eens te meer dat er eens te meer een meerval wordt gefileerd met een mes dat van twee kanten snijdt. Strak ophaken en indrukken geeft de meeste kans op schuimbekkende bloedzuigers die tussen de wal en het schip hun schilderachtige bewegingen laten zien. Dat is toch, al grasduinend in dikke pakken hooi, wat vleeseters en pacifisten bindt. De verschillen zijn dus toch kleiner dan onze magen doen verwijzen! Stof waaraan een lusje loszit en de franjes opheldering geven, vloeien voort uit deze conclusies. Het onderzoek is op te vragen via een niet nader te noemen telefoonnummer en/of e-mailadres, maar dat zal u er niet van weerhouden u van uw taak te kwijten.