dinsdag 12 februari 2008

Hoeksteen van de samenleving

Op de hoek van de samenleving constateren wij steeds vaker schuimbekkende verworpenen der aarde die zich er kronkelend om een oude lantaarnpaal van gewissen dat het einde der tijden helemaal niet zo dichtbij is als in oude tijden wel werd aangenomen. De slinkse wijze waarop zij door een beknopt territorium sluipen duidt erop dat we hier te maken hebben met gegrilde stokpaardjes in romige uiensaus. Dat stond tenminste op de kaart vermeld onder de verloren voorwerpen. Blijft natuurlijk de vraag over of hier tranen bij gelaten moeten worden of dat dat beschouwd wordt als een publieke drang tot genoegzaam blind staren op blinde muren waar verlegen bloempjes tegen groeien. De hoeken zijn ondertussen bekleed met een zachte stof vermengd met schuimrubber om pijnlijke aanvaringen te voorkomen en pleisters op wonden van zachte heelmeesters te plakken. Die blijven toch niet zitten. Waarvan akte. Tot wederopstanding van villein schertsende mengsels van ei met gebarsten voegen.

Geen opmerkingen: