zondag 11 november 2007

Piraten op de weegschaal

Vetvrije drankjes helpen steeds meer piraten om de weg naar de weegschaal met boterzachte hamers om deze vervolgens te verontrusten in almaar droger wordende dagen. De groente met naar links uitwijkende hardheidsclausules weegt niet op tegen vroeg opstaan. Maar daar zien deze slinks optredende waarheidsvinders met gevaar voor eigen leven wel wat tegenop. Stapsgewijs drommen ze om de laatste pondjes het hoofd te bieden. Chaos is het gevolg van deze stand van zaken, wars van alle vriendschappen die nu eenmaal ontstaan als er elders niet meer van wanten wordt gesproken. De stiptheidsacties die volgden werkten zowel hilarisch als meesmuilend. Dit alles tot groot genoegen van de groot hertog die met een groots gebaar, neigend naar grootheidswaanzin, waanzinnig op zijn publiek inspeelde, wat onmiddellijk leidde tot een onverklaarbare vorm van gewichtsloosheid. Hij tilde er toch al niet te zwaar aan.

Geen opmerkingen: