dinsdag 24 april 2007

Beschouwingen van ondoorwrochte stuiptrekkingen

Chaotisch en bulderend... zo treden de Spaanse fruitvliegjes naar voren als we spreken over dak- en thuislozen in het kader van Wet Terugtreden Ambachtslieden en Agrarische Ondernemers. Voorzitter Stef Uytentena van de Vakbond voor Grazenden sprak hierover gisteren tijdens een congres, waar hij bibberend ten strijde trok tegen verlegen schotelbezitters. Uytentena bleek een ware liefhebber van basterdsuiker, velletjes op gekookte melk en met haringgeur doordrenkte uitjes. Zeer bevlogen kroop hij door de smalle gangen van de redeneringen van zijn tegenstanders, daarbij zelden het haperende verstek waarderend. Het publiek zweette tranen met tuiten, peentjes en emmers van het zilte vocht dat zeelieden wel beschouwen als het zilte vocht, tenminste als ze door de patrijspoorten van de hel gekropen hebben tijdens een hunner woeste belevenissen in de straten van New York City, alwaar de stoplichten grienend hun rode kleur zien verbleken. "Het was de vrieskou die ten overstaan van velen de pret bedierf", aldus een zichtbaar overleden Uytentena. "Moge de here hun ziel insmeren met vet, totdat ze zien dat het ook niet altijd gezellig is in de spelonken van de Madrileense achterbuurten!"

Geen opmerkingen: