dinsdag 27 maart 2007

Zingende zagen zijn zwervende zonden

Ziezo. De grote verandering is voltooid verleden tijd, nu het speciale aandachtsgebied van de tropenziekten tot minimale proporties is teruggebracht. Ondanks het feit dat waterige haarvaatjes de forensische filosofie van chaos en tijdsbesef hebben verschrompeld, blijft het opletten geblazen. Je weet immers nooit. Toch kunnen we tevreden schuimspanen hoog op de latten plaatsen, tot er niets meer te zien is van hun zwijgzame bestaan. Zo zwerven de zonden tussen zingende zagen en zompige zwaardvissen in de onmetelijke wateren van het noordelijk halfrond. Zij die geschapen zijn om onkruid te wieden en lantaarnpalen te omarmen zullen de trots der zeven aardvarkens beloven nooit weder te keren in de schoot van haar warme polsslag. Hoor je het zuchten van de beloftevolle darmpoliepen en poliklinische vrijstaten al? Nou dan! Geprezen zij het eeuwige woord van de droomduiding.

Geen opmerkingen: