dinsdag 13 maart 2007

Gruis versus jicht

De keuze ligt voor de hand, zou je denken. Toch twijfelt het boerenverstand met dien verstande dat het verstandig lijkt de tweede optie te verwisselen voor betere tijden. Kipfilet is een mooie inbreng, maar daar schuiven de draadvormige alvleesklieren, klierend over de kling gejaagd tussen de schuifdeuren van amorfe drukpunten. Raar maar waar! Zicht op het gruisgedeelte van de bruine oversteek zie ik dat jicht toch een paar punten haalt - u kunt nog bellen - maar linguïstisch gezien is er toch bezwaar aan te tekenen tegen het feit dat onderuitgezakte, in Lazy Boys gezeten heren met snorren de kaas niet van het brood, laat staan van de plank, laten eten. Hieperdepiep hoera voor rechtvaardigheid. Wij staan voor waar we staan en daarom zie je het ook niet goed. Wacht, we gaan wel even opzij staan, mits de kanaries hun lied fluiten in C-majeur. Wie de bal trapt, moet de ketel kaatsen, zegt men dan.

Geen opmerkingen: